Ważne daty i terminy

Data

Termin

22 kwietnia 2021

Rozpoczęcie rejestracji i przyjmowania zgłoszeń na wystąpienia ustne lub prezentację plakatu

15 lipca 2021

Zamknięcie możliwości nadsyłania abstraktów na wystąpienia ustne

31 lipca 2021

Zamknięcie możliwości nadsyłania abstraktów na prezentację plakatu

31 lipca 2021

Ostatni dzień rejestracji, w którym obowiązuje niższa opłata konferencyjna

15 sierpnia 2021

Zakończenie rejestracji uczestników

31 sierpnia 2021

Ostateczny termin wnoszenia opłaty konferencyjnej

19-23 września 2021

47 Zjazd Fizyków Polskich w Bydgoszczy