Sesje plenarne i panele dyskusyjne

∘ Dydaktyka i popularyzacja fizyki

∘ Fizyka medyczna, biologiczna i środowiska

∘ Nanofizyka: nanomateriały i nanotechnologia

∘ Fizyka wysokich energii

∘ Fizyka materii skondensowanej

∘ Fizyka statystyczna, nieliniowa i układów złożonych

∘ Fizyka atomowa, molekularna i optyczna, fotonika, informacja kwantowa

∘ Grawitacja, kosmologia i astrofizyka

∘ Zastosowanie fizyki w przemyśle

∘ Zagadnienia interdyscyplinarne fizyki

∘ Fizyka ogólna

∘ Historia fizyki z korzeniami w rejonie kujawsko-pomorskim

∘ Panel dyskusyjny „Fizyka 2050” – Nowoczesne źródła energii, kontrola zmian klimatu i fizyczne podstawy zrównoważonego rozwoju

∘ Sesja plakatowa