Opłaty

Pełny udział w Zjeździe

Uczestnik

Opłata do 31 lipca 2021

Opłata po 31 lipca 2021

Udział stacjonarny

Udział zdalny

Udział stacjonarny

Udział zdalny

Pracownik naukowy

800 zł

200 zł

900 zł

300 zł

Pracownik naukowy będący członkiem PTF

700 zł

150 zł

800 zł

250 zł

Nauczyciel, Doktorant, Student, Uczeń, Emeryt, Inny

300 zł

200 zł

350 zł

300 zł

Nauczyciel, Doktorant, Student, Uczeń, Emeryt, Inny będący członkiem PTF

250 zł

150 zł

300 zł

250 zł

Osoba towarzysząca

400 zł

500 zł

Udział w części Zjazdu

Udział

Opłata do 31 lipca 2021

Opłata po 31 lipca 2021

Udział stacjonarny

Udział zdalny

Udział stacjonarny

Udział zdalny

Konferencja Dydaktyczna

150 zł

50 zł

200 zł

75 zł

Opłata jednodniowa udziału w Zjeździe

200 zł

50 zł

300 zł

75 zł

Opłata konferencyjna “STACJONARNA” zawiera: udział w sesjach naukowych i popularnonaukowych, lunch we wszystkie dni Zjazdu, przerwy kawowe, udział w wycieczkach (na ile pozwoli sytuacja epidemiologiczna) oraz materiały konferencyjne.

Opłata konferencyjna “ZDALNA” zawiera: zdalny udział w sesjach naukowych i popularnonaukowych (na platformie online) oraz materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.

Szczegóły płatności

Opłata zadeklarowana w formularzu rejestracyjnym powinna być dokonana przelewem bankowym:

Tytuł przelewu bankowego: 47ZFP, Imię Nazwisko
Bank: Bank Handlowy w Warszawie SA
Właściciel konta: Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa 
Numer konta (IBAN): PL 95 1030 0019 0109 8533 0003 8522
SWIFT: CITIPLPX