Nagroda za najlepsza prezentację

Czasopismo Entropy (Wydawnictwo MDPI) ufundowało nagrodę w wysokości 150 Euro dla młodych naukowców (do 35 lat) za najlepszą prezentację przedstawioną podczas 47 Zjazdu Fizyków Polskich.