Komitety

Komitet honorowy

 • Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr, Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w Senacie RP
 • Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Rafał Bruski, Prezydent Miasta Bydgoszczy
 • Prof. dr hab. inż. Marek Adamski, Rektor Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Prof. dr hab. Jacek Woźny, Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska, Prorektor ds. Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
 • Prof. dr hab. Leszek Sirko, Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego
 • Prof. dr hab. inż. Marek Bieliński, Prezes Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego

Komitet programowy

 • Prof. dr hab. Józef Spałek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków – Przewodniczący Komitetu Programowego
 • Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Prof. dr hab. Marek Cieplak, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • Prof. dr hab. Roman Ciuryło, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Prof. dr hab. Kazimierz Fabisiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 • Prof. dr hab. inż. Adam Gadomski, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz
 • Prof. dr hab. Dariusz Grech, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 • Prof. dr hab. Wiesław Kamiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Prof. dr hab. Bogdan Kowalski, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • Prof. dr hab. Stefan Kruszewski, Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz
 • Prof. dr hab. Ryszard Kutner, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Prof. dr hab. Maciej Maśka, Politechnika Wrocławska, Wrocław
 • Prof. dr hab. Andrzej Ślebarski, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Prof. dr hab. Zbigniew Trybuła, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 • Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Politechnika Wrocławska, Wrocław
 • Prof. dr hab. Andrzej Wysmołek, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Dr Jan Grabski, Politechnika Warszawska, Warszawa
 • Dr Aneta Szczygielska-Łaciak, Uniwersytet Śląski, Katowice

Komitet organizacyjny

 • prof. Adam Gadomski, UTP; przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu oraz organizator wykładów plenarnych I
 • prof. Kazimierz Fabisiak, UKW; z-ca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu oraz organizator wykładów plenarnych II
 • prof. Stefan Kruszewski, CM UMK w Bydgoszczy; z-ca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu oraz organizator wykładów plenarnych III
 • dr Adam Dittmar-Wituski, Dyrektor Instytutu Matematyki i Fizyki PBŚ Bydgoszcz
 • dr Grażyna Czerniak, skarbnik Zjazdu/Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, uprawniona do obsługi konta Oddziału Bydgoskiego PTF
 • dr Mieczysław K. Naparty, UTP; deputowany Komitetu Organizacyjnego Zjazdu ds. nowych technologii i ekologicznych źródeł energii
 • dr Jacek Siódmiak, UTP; oficer wykonawczy ds. mediów elektronicznych Komitetu Organizacyjnego Zjazdu
 • dr inż. Łukasz Skowroński, UTP; oficer wykonawczy Komitetu Organizacyjnego Zjazdu ds. organizacji sesji plakatowej
 • prof. Yurij Zorenko, UKW; deputowana Komitetu Organizacyjnego Zjazdu ds. koordynacji sesji specjalistycznych I-II
 • dr Michał Cyrankiewicz, CM UMK w Bydgoszczy; deputowany Komitetu Organizacyjnego Zjazdu ds. koordynacji sesji specjalistycznych III
 • dr Beata Agnieszka Pietrewicz, ZG PTF; IV LO im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; sekretarz Komitetu Organizacyjnego Zjazdu i osoba współodpowiedzialna za kontakty medialno-prasowe
 • dr inż. Natalia Kruszewska, UTP; specjalista ds. mediów elektronicznych oraz oficer wykonawczy Komitetu Organizacyjnego Zjazdu ds. organizacji sesji plakatowej
 • dr Sandra Witkiewicz-Łukaszek, UKW; deputowana Komitetu Organizacyjnego Zjazdu ds. koordynacji
 • prof. Adam Podhorecki, UTP; doradca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu
 • dr Ryszard Zamorski, UTP; doradca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu
 • mgr Grzegorz Wojewoda, VI LO w Bydgoszczy; koordynator ds. nauczycieli fizyki Komitetu Organizacyjnego Zjazdu
 • mgr Jarosław Chrostowski, dziennikarz popularnonaukowy; sesja historii fizyki – organizator; oficer prasowy Komitetu Organizacyjnego Zjazdu
 • mgr Tomasz Kardaś, nauczyciel fizyki w Społecznej Szkole Podstawowej w Bielsku
 • mgr inż. Aleksandra Olszewska, sprawy organizacyjne Zjazdu
 • mgr Anton Markovskyi, UKW; deputowany Komitetu Organizacyjnego Zjazdu ds. koordynacji