Plenary session speakers

 • Prof. Frank Wilczek, laureat Nagrody Nobla 2004 – Massachusetts Institute of Technology, Cambridge and Arizona State University, Tempe, USA
 • Prof. dr hab. Marek Cieplak – Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • Prof. dr hab. Jerzy Łuczka – Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Częstochowa
 • Prof. dr hab. Roland G. Winkler – Jülich Supercomputing Centre, Jülich, Niemcy
 • Prof. dr hab. Konrad Banaszek – Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Prof. dr Martin Bier – East Carolina University, Greenville, USA
 • Prof. J. Miguel Rubi – University of Barcelona, Barcelona, Hiszpania
 • Dr Andrey Cherstvy – University of Potsdam, Poczdam, Niemcy
 • Prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski – Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
 • Prof. dr hab. Tadeusz Domański – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Dr hab. Andrzej Dragan – Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Prof. dr hab. Bartłomiej Dybiec – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Prof. dr hab. Zbigniew Ficek – Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
 • Prof. dr hab. Janusz Gluza – Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak – Politechnika Łódzka, Łódź
 • Prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk – Politechnika Gdańska, Gdańsk
 • Prof. dr hab. Ryszard Kutner – Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Prof. dr hab. Wiesław Leoński – Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
 • Prof. dr hab. Adam Lipowski – Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
 • Prof. dr hab. Sebastian Maćkowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Prof. dr hab. Adam Maj – Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków
 • Dr hab. inż. Krzysztof Malarz – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • Prof. dr hab. Andrzej Maziewski – Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
 • Prof. dr hab. Adam Miranowicz – Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
 • Prof. Janusz Pawliszyn – University of Waterloo, Waterloo, Kanada
 • Dr hab. Łukasz Rudnicki – Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Prof. dr hab. Sylwester Rzoska – Instytut Wysokich Ciśnień„ PAN, Warszawa
 • Prof. dr hab. Krzysztof Sacha – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Prof. Oleg Sidletskiy – National Academy of Sciences of Ukraine, Charków, Ukraina
 • Prof. dr hab. Igor Sokolov – Humboldt University Berlin, Berlin, Niemcy
 • Prof. dr hab. Tomasz Story – Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • Prof. dr hab. Wiesław Stręk – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
 • Dr hab. Michał Tomza – Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Dr hab. Piotr Wcisło – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Prof. dr hab. Jakub Zakrzewski – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Prof. dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
 • Prof. dr hab. Yuriy Zorenko – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 • Prof. dr hab. Karol Życzkowski – Uniwersytet Jagielloński, Kraków